Regler och villkor

Tack för att du tar dig tid till att läsa igenom detta. Antar att du, liksom jag, är van vid att mötas av en massa sidor med finstilt text som endast få orkar att läsa igenom. Vi lever efter mottot, "keep it simple", därför skall vi även här göra det enkelt. Så här är våra användarvillkor:

All form av användarinformation förblir i vår ägo.

Varmt välkommen!